Zvučna izolacija instalacija

Zvučna izolacija objekata

Osim kroz dominantne gradjevinske površine koje su svima lako uočljive ( plafoni, podovi, prozori, vrata i sl.) zvuk se veoma lako prenosi kroz šuplja tela poput kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi, grejanja i slično.

Veoma je važno definisati sve slabe tačke kroz koje se zvučna energija može prenositi i obratiti pažnju na njihovo prethodno pravilno izolovanje kako bi se sprečile nepotrebne investicije u skupe materijale za zvučnu izolaciju zidova čiji efekat često biva ozbiljno narušen usled postojanja „zvučnih mostova“ kroz ovakve ne prepoznate slabe karike u lancu sistema zvučne izolacije.

Naime, kada se radi o zvučnoj izolacionoj moći nekog gradjevinskog elementa kao što je pod, zid ili sl. Tada treba znati da je ona vrlo bliska izolacionoj moći najslabije karike u lancu koja sistem sačinjava.

Tako, ukoliko naša originalna tavanica ima zvučnu izolacionu moć od 70 dB ali je kroz nju prošla ventilaciona cev koja nije pravilno izolovana tada će ukupna izolaciona moć biti drastično niža i po svojoj vrednosti bliža nivou izolacione moći samog otvora.