Zvucna izolacija objekata

Sistemi zvucne izolacije

Kada je u pitanju zvucna izolacija objekata, savremeni uslovi života neminovno diktiraju i odredjene negativne pojave. Jedna od takvih pojava je naravno i problem buke sa kojom se svakodnevno srećemo i koja je posledica razvoja industrije, saobraćaja, kućnih aparata,muzičkih uredjaja i dr. a istovremeno nije praćena adekvatnom zvučnom zaštitom. Šta više, problem zvucne izolacije objekata se često zanemaruje, ne shvata se ozbiljno, a posledice svakako mogu imati značajnog uticaja na opadanje radne sposobnosti, raspoloženja, a u izvesnim slučajevima mogu biti i daleko ozbiljnije, a da uzrok nije odmah prepoznat i definisan. Naravno, u ekstremnim situacijama, problem nepoželjnog zvuka je očigledan i mi ga već dugi niz godina veoma efikasno rešavamo sistemima zvucne izolacije objekata koji pružaju maksimum mogućih performansi u odnosu na dostupne materijale i dozvoljene dimenzije zvucne izolacije.

Postoje medjutim, izvesne zablude u shvatanju problematike prostiranja zvuka koje najčešće imaju za posledicu nepotrebne troškove, nestručno izvedene radove i neadekvatno rešen problem nepoželjnog zvuka.

Sistemi zvucne izolacije kompanije Akustik Inženjering izvedeni su u skladu sa dugogodišnjim istraživanjima, praktičnim ispitivanjima i ostvarenim rezultatima u praksi i svrstavaju nas u red malobrojnih preduzeća koja se problematikom akustike, zvucne izolacije objekata i buke bave veoma uspešno.

Bez obzira da li ćete problem buke rešavati sami ili uz našu pomoć, na ovim stranicama mozete pronaći sve što je potrebno kada je u pitanju kvalitetna zvucna izolacija objekata. Naravno, radi se o opštim principima i generalnim smernicama. Ozbiljnije proračune zvucnih izolacionih moći različitih konstrukcija i sistema kao i eventualna merenja potrebno je uraditi uz našu podršku.

Osim toga, da bi se garantovao željeni nivo efikasnosti ugradjenog sistema zvucne izolacije objekta ipak je proporučljivo da nakon izrade adekvatnog tehničkog rešenja zvucna izolacija na terenu bude montirana od strane našeg tima, s obzirom da osim ugradnje kvalitetnog materijala od presudne važnosti jeste i način ugradnje.

Postoje odredjena pravila koja su opšte prihvaćena i poznata kada su u pitanju standardi za pravilnu ugradnju zvucnih izolacija. Ti normativi se npr. odnose na propisnu obradu spojeva, elastične veze, dihtovanja, prekide i sl. koji se najčešće preskaču i podrazumevaju u tehničkim listovima proizvoda ili uputstvima za ugradnju a ukoliko se ne izvedu onda značajno narušavaju efikasnost zvucne izolacije objekata i što je najgore dovode do uzaludnosti neretko velikih investicija.

Da bi se izbegle ovakve neprijatnosti,kao i da bi se moglo govoriti o garantovanim rešenjima, preporučuje se da onaj ko vam zvucnu izolaciju prodaje istu i ugradjuje.