Ukoliko tražite efikasan način za rešenje problema buke bilo kog tipa, stojimo Vam na raspolaganju u cilju izrade optimalnog tehničkog rešenja i ponude za eventualnu ugradnju. U slučaju zahteva za garantovanim rezultatima zvučne izolacione moći, neophodno je izvršiti kompleksnije merenje buke i opširniji elaborat o zvučnoj zaštiti, što takodje izvodimo. Osim izrade tehničkih rešenja, klijentima obezbedjujemo i odgovarajuću ponudu za ugradnju predloženih rešenja. Osnovni cenovnik naših usluga možete pogledati u dnu ove stranice.

AKUSTIK INŽENJERING

Slanački Put br. 26

11000 Beograd

MOB: 064 486 55 32

E-MAIL: [email protected]

Naš distributer materijala:

Stovarište TRIGOS, Slanački Put 26, Beograd
Maloprodaja: 011 4046329
Veleprodaja: 011 4068621

Cenovnik:

  Izlazak na teren sa usmenim akustičkim konsultacijama naplaćuje se 5.000,00 dinara po satu na teritoriji Beograda *

  Akustičko savetovanje sa merenjem buke koja uključuje spektralnu analizu, odredjivanje izolacione moći postojećih pregrada i izradu garantovanog tehničkog rešenja u vidu elaborata  izvodi se prema prethodnoj ponudi sačinjenoj na osnovu konkretnih detaja vezanih za tip objekta, lokaciju i dr.

* ( Za područje van teritorije grada Beograda kao i u slučaju komplikovanijih problema, većih objekata u industriji, ugostiteljstvu i sl. cene se formiraju posebno nakon uvida u kompleksnost zadatka.)