Zvučna izolacija toplotnih pumpi, klimatizacije, mašina

U odnosu na period od pre 20-30 godina uredjaji za klimatizaciju i ventilaciju, toplotne pumpe i sl. postali su deo praktično svakog prosečnog domaćinstva.

Globalna promena klime i sve veći broj dana sa ekstremno visokim temperaturama koje se u urbanim sredinama teško mogu izdržati bez klima uredjaja, doveli su i do povećanja broja problema sa neželjenim vibracijama i bukom koju ovakvi uredjaji emituju u strukturu objekta ali i oko sebe.

U tom smislu eliminacija buke nastale radom toplotnih pumpi i uredjaja za klimatizaciju i ventilaciju ponekad podrazumeva rešavanje dva problema ili jednog od njih u zavisnosti od toga koji od njih je dominantan. A to su: problem vazdušne buke i problem strukturne buke.

Problem vazdušne buke nastaje kod većih jedinica za klimatizaciju npr. ugostiteljskih objekata i sl. koje svojim položajem u prostoru i zvučnim poljem koje emituju dolaze u interakciju sa vidnim poljem rezidencijalnih objekata, bolnica i sl. Zvuk se dakle od ovih glomaznih jedinica nesmetano vazdušnom linijom prostire do stambenih jedinica i remeti komfor stanara. Ovakvi problemi uspešno se rešavaju postavljanjem adekvatnih zvučnih barijera koje se proračunavaju, optimizuju i postavljaju ispred spoljašnjih jedinica. Preduzeće AKUSTIK INŽENJERING u svom asortimanu usluga nudi opciju efikasne izrade ovakvih projekata i rešenja zvučnih barijera.

Naime, akustičkim merenjima dobija se spektar zvučne energije koja se emituje u prostor kao i deo spektra na koji je prijemna prostorija posebno osetljiva. Na osnovu toga se vrše kalkulacije i optimizacija posebnim softverskim alatima na osnovu čega se dimenzioniše optimalan sastav i geometrija zvučne barijere kako bi ona bila najefikasnija upravo u delu spektra zvuka koji je nama karakterističan za dati slučaj:

Proračuni zvučnih barijera

Projektovanje zvučne barijere

Izrada i ugradnja zvučne barijere na licu mesta ispred spoljne jedinice klimatizacije

Izolacija od strukturne buke i vibracija

Problem strukturne buke nastaje usled činjenice da su uredjaji za klimatizaciju i ventilaciju najčešće direktno povezani za krutu strukturu.

Na žalost, isporučioci i montažeri ovih uredjaja su u početku vrlo malo pažnje posvećivali postavljanju adekvatnih antivibracionih podmetača što je posledično dovelo do kasnijih problema kod kojih je u nekim slučajevima čak bilo veoma teško ustanoviti odakle potiče zvuk koji dopire u stan.

Naime, savremeni klima uredjaji emituju vazdušni zvuk vrlo niskog intenziteta a neretko su montirani i relativno daleko od mesta na kome se evidentira problem buke. Medjutim, toplotne pumpe koje ne rade na konstantnom režimu već regulišu frekvenciju i broj obrataja kompresora zavisno od parametara koje treba da postignu, tokom prolaska kroz različite režime neretko pogode prirodnu frekvenciju oscilovanja strukture objekta. Tom prilikom mehanička energija vibracije se na kontaktu sa zgradom kroz krutu betonsku strukturu može preneti i 30 metara dalje do mesta koje svojim odnosom masa pruži odziv dodatnim pojačanjem zvuka.

Firma Akustik Inženjering iz Beograda u saradnji sa svojim partnerom GETZNER iz Austrije koji proizvodi vrhunske svetski prepoznate brendove Sylomer, Sylodin i Sylodamp razvila je adekvatne elastične anti-vibracione sisteme za efikasno eliminisanje problema buke od klima uredjaja, toplotnih pumpi, čilera i slično.

Poblemi se rešavaju u najčešćem broju slučajeva vrlo jednostavno a prilagodljivi su tehničkim zahtevima specifičnih mašina.

U 90% slučajeva buka se u potpunosti elimiše upotrebom materijala Sylomer debljine 25mm. U slučaju tehničkih nemogućnosti dobri rezultati se takodje postižu i debljinom podmetača od 12.5mm. Ponekad medjutim, situacija na terenu je komplikovanija i to zbog položaja jedinice, uticaja vremenskih prilika odnosno direktne izloženosti vodi, rasporeda i broja oslonaca, težine i načina vezivanja, pa se u skladu sa tim moraju upotrebiti specijalna rešenja.

Postavljanje elastičnih podmetača Sylomer ispod klima uredjaja.

Karakteristične trake i stopice od materijala Sylomer koje se postavljaju ispod klima uredjaja.

Pročitajte i…

Od materijala Sylomer i Sylodin izradjuju se prema potrebama različiti namenski proizvodi za zvučnu izolaciju: Klima uredjaja, Toplotnih pumpi, Mašina, kompresora, Generatora, Presa, Šivaćih mašina, Motorskih postrojenja, Plivajućih podova, Ozvučenja, Čamaca, Vozila i dr.

Sylomer je materijal No. 1 za zaštitu od vibracija i strukturne buke. Ovaj materijal ima neograničenu primenu svuda gde postoji problem sa vibracijama. Otporan je na starenje, preopterećenje, vremenske uslove, hemikalije, a može se izradjivati i u vatrootpornoj varijanti. Od njega se najčešće izradjuju podmetači, visilice, distanceri i amortizeri različitih vrsta koji služe da efikasno preseku put vibracijama.

Kada se pravilno odaberu tip i dimenzije na osnovu broja oslonaca, noseće površine i vrednosti opterećenja, ovaj materijal, iako skup po kvadratnom metru, čini čuda sa vrlo malim utroškom, čime se njegova visoka jedinična cena praktično anulira s obzirom da mu je potrošnja jako mala. Osim toga, štedi na vremenu i obimu konvencionalnih radova koji su po pravilu drastično viši.

Prilikom postavljanja antivibracionih podmetača ispod oslonaca mašina i uredjaja vrlo je važno voditi računa i o tome da se sa druge strane kontakta ispod glave vijka takodje postavi adekvatna elastična podloška tako da materijal koji vibrira sa obe strane bude odvojen zvučno izolacionim materijalom dok otvor za prolaz vijka treba da bude širi kako šraf ne bi bio u kontaktu sa materijalom koji vibrira. Ukoliko se o ovim detaljima ne povede dovoljno računa postavljanjem adekvatnih elastičnih podloški od Sylomera tada će efikasnost rešenja biti umanjena ili poništena. Ovi detalji prikazani su na slikama ispod.

Od materijala Sylomer se zavisno od težine, površine, oblika i broja oslonaca uredjaja isecaju adekvatne trake ili stopice za zaštitu od vibracija. Uobičajene debljine su 12.5mm i 25mm.