Pročitajte i…

Od materijala Sylomer i Sylodin izradjuju se prema potrebama različiti namenski proizvodi za zvučnu izolaciju: Klima uredjaja, Toplotnih pumpi, Mašina, kompresora, Generatora, Presa, Šivaćih mašina, Motorskih postrojenja, Plivajućih podova, Ozvučenja, Čamaca, Vozila i dr.

Sylomer je materijal No. 1 za zaštitu od vibracija i strukturne buke. Ovaj materijal ima neograničenu primenu svuda gde postoji problem sa vibracijama. Otporan je nastarenje, preopterećenje, vremenske uslove, hemikalije, a može se izradjivati i u vatrootpornoj varijanti. Od njega se najčešće izradjuju podmetači, visilice, distanceri i amortizeri različitih vrsta koji služe da efikasno preseku put vibracijama.

Kada se pravilno odaberu tip i dimenzije na osnovu broja oslonaca, noseće površine i vrednosti opterećenja, ovaj materijal, iako skup po kvadratnom metru, čini čuda sa vrlo malim utroškom, čime se njegova visoka jedinična cena praktično anulira s obzirom da mu je potrošnja jako mala. Osim toga, štedi na vremenu i obimu konvencionalnih radova koji su po pravilu drastično viši.

Prilikom postavljanja antivibracionih podmetača ispod oslonaca mašina i uredjaja vrlo je važno voditi računa i o tome da se sa druge strane kontakta ispod glave vijka takodje postavi adekvatna elastična podloška tako da materijal koji vibrira sa obe strane bude odvojen zvučno izolacionim materijalom dok otvor za prolaz vijka treba da bude širi kako šraf ne bi bio u kontaktu sa materijalom koji vibrira. Ukoliko se o ovim detaljima ne povede dovoljno računa postavljanjem adekvatnih elastičnih podloški od Sylomera tada će efikasnost rešenja biti umanjena ili poništena. Ovi detalji prikazani su na slikama ispod.

Od materijala Sylomer se zavisno od težine, površine, oblika i broja oslonaca uredjaja isecaju adekvatne trake ili stopice za zaštitu od vibracija. Uobičajene debljine su 12.5mm i 25mm.