Merenje buke

 

Usluge koje nudimo svojim klijentima mogu se generalno podeliti na dve osnovne grupe:

 

1) AKUSTIČKI KONSALTING
2) ISPORUKA MATERIJALA I IZVODJENJE RADOVA

 

S obzirom da pogotovu kada su u pitanju adaptacije, ne postoji jeftino rešenje za apsolutnu zvučnu izolaciju objekata, česti su zahtevi kupaca za garancijama na efikasnost rešenja koja nudimo.
Zbog toga, da bismo mogli garantovati za rešenje koje kao optimalno nudimo kupcu, neophodno je da prethodno izvedemo odgovarajuće akustičke proračune t.j. projektovanje i izradu elaborata o zvučnoj zaštiti. Rezultat ovih projekata i elaborata je skup mera koje je neophodno preduzeti u cilju redukcije buke na prihvatljiv nivo.

Ulazni podaci za pomenute proračune koje izvodimo, obezbedjuju se prethodnim akustičkim merenjima koje u najvećem broju slučajeva takodje moramo izvesti jer naručioc posla te ulazne podatke nema.

Akustička merenja najčešće podrazumevaju simulaciju buke u predajnoj prostoriji a zatim merenje akustičke energije koja se oslobodi u predajnim i prijemnim prostorijama kako bi se odredila zvučna izolaciona moć postojećeg sistema pregrada. Ovakvim merenjima, takodje se lociraju i dominantni putevi prenosa zvuka i definišu slabe tačke na koje posebno treba obratiti pažnju. Ponekad je rešenje problema trivijalno i kao rezultat merenja se dolazi do rešenja koja obezbedjuju značajne uštede u investicijama, jer se tokom merenja otkriju kritična mesta koja je dovoljno izolovati bez potrebe da se preduzimaju opsežni radovi. Dobijeni rezultati merenja se zatim analiziraju i odgovarajućim proračunima bira se najoptimalnije tehničko rešenje zvučne izolacije koje osim akustičke efikasnosti takodje zavisi i od raspoloživog budžeta naručioca i raspoloživog prostora za ugradnju. Takodje i opterećenje od dodatne težine zvučne izolacije mora se uzeti u obzir.

Proračune i merenja radimo najsavremenijim uredajima i softverskim paketima ( INSUL, EASE, CADNA, BASTIAN i dr. ). Ipak, rezultate ovih proračuna proveravamo takodje i sopstvenim empirijskim metodama razvijenim na osnovu dugogodišnjeg iskustva u praksi.

Ponekad, kupci ne žele ili iz drugih razloga ( odsustvo saglasnosti komšija ) nisu u mogućnosti da sprovedu akustička merenja.
U tim slučajevima koristimo statističke podatke najsličnijih objekata i predlažemo rešenja na bazi iskustvenih parametara.