Zvučna izolacija buke od lifta

Zvučna izolacija od strukturne buke i vibracija

Tim zaposlenih stručnjaka preduzeća Akustik Inženjering raspolaže bogatim iskustvom kada je u pitanju rešavanje problema strukturne buke, vibracija i udarne buke koja potiče od najrazličitijih mogućih uzročnika.

Jedan od karakterističnih problema sa kojim se često srećemo u praksi jeste i vrlo neprijatna i iritirajuća buka koju stvara lift svojim radom. Buka od lifta najčešće pogadja rezidente na poslednjim etažama zgrada zbog blizine motora. S obzirom da se radi o strukturnoj buci i vibracijama na veoma niskim frekvencijama koje su bliske rezonantnoj frekvenciji gradjevinske konstrukcije pokušaji stanara da problem reše postavljanjem gipsanih obloga, azmafona, plute ili stiropora unutar svojih stanova dovodili su samo do nepotrebnih troškova i do frustracije izvodjača takvih radova. Problemi najčešće potiču od toga što je pogonski motor povezan preko metalnih profila direktno za masivnu betonsku strukturu objekta. Osim problema koji nastaje tokom regularnog rada lifta česta je i škripa kao i udarna buka koja nastaje u momentima pokretanja, zaustavljanja ili prolaskom lifta kroz karakteristične položaje.

Ceo problem se dalje usložnjava i činjenicom da je priroda samog postrojenja i način na koji lift funkcioniše u fizičkom smislu pojava koja veoma pogoduje nesmetanom pojačanju i transmisiji zvuka. Radi se dakle o mašinskom sklopu koji vibrira u okviru velike, šuplje zapremine koja pri tom ima jako mali koeficijent apsorpcije pa osim strukturne buke dolazi i do pojačanja vazdušnog zvuka. Ipak, u najvećem broju slučajeva, pogotovu kod liftova novijeg datuma proizvodnje koji sami po sebi emituju mali nivo vazdušne buke, dovoljno je obratiti pažnju na pravilno povezivanje pogonskog motora lifta sa strukturom objekta preko optimalnih antivibracionih Sylomer podmetača. Kompanija GETZNER razvila je posebnu grupu proizvoda pod nazivom ISOTOP koji su namenjeni upravo rešavanju problema buke od lifta. Rezultati su odlični.

Medjutim, s obzirom da se radi o sklopu koji radi u vrlo uskim tolerancijama pravilno postavljanje antivibracionih podmetača neophodno je planirati na vreme u koordinaciji sa proizvodjačem i montažerom postrojenja kako bi se obezbedio odgovarajući prostor za ovakvu namenu.

Naime, ponekad pogonski motori za koje je vezana koturača nisu simetrično opterećeni pa postavljanje antivibracionih podmetača i zvučne izolacije direktno ispod motora može dovesti do nestabilnosti odnosno nagiba motora pa je u tom smislu veoma teško proračunati optimalne odnose krutosti podmetača koje su neophodne za pravilan rad lifta. Zbog toga je preporučljivo postavljanje antivibracionih podmetača ispod konstrukcije kojom se motor vezuje sa objektom kao što je to prikazano na slikama br. 1, 2, 3 i 4

Pravilno rešavanje problema zvučne izolacije lifta zahteva saradnju isporučioca opreme, montažera i akustičara, tako da se zavisno od dimenzija konstrukcije, načina oslanjanja, geometrije oslonaca, površine oslonaca, mase motora i metalnih profila, broja obrtaja motora kao i težine pune i prazne kabine lifta dimenzionišu optimalni antivibracioni Sylomer i Sylodin podmetači.

Alternativno, ukoliko se problem rešava naknadno, može se proceniti i mogućnost postavljanja antivibracionih podmetača direktno ispod motora kao što je to prikazano na fotografiji.

U ovom slučaju problem buke od lifta može biti efikasno rešen. Medjutim postoji mogućnost da tokom vremena zbog asimetrije opterećenja samih oslonaca motora dodje do povećanja njegovog nagiba što može prouzrokovati neke druge probleme i povećano habanje tj. potrošnju mehaničkih delova lifta.
Zbog toga se preporučuje da se kad god je to moguće problem rešava na način kako je to opisano na fotografijama 1.2.3 i 4.