Korisni saveti i Edukacija

Sistemi zvučne izolacije

Sistemi zvučne izolacije izvedeni u skladu sa dugogodišnjim istraživanjima i bogatim iskustvom u praksi, svrstavaju nas u red malobrojnih preduzeća koja se ovom problematikom bave veoma uspešno. Ukoliko imate problem sa bukom koju proizvodi neko drugi ili Vi sami, pozivamo Vas da nas kontaktirate bez ustručavanja kako bi smo na licu mesta definisali skup potrebnih mera koje je neophodno preduzeti u cilju maksimalnog efekta zaštite od buke i nepoželjnog zvuka kao i minimalnih investicija.

Postoje medjutim, izvesne zablude u shvatanju problematike prostiranja zvuka koje najčešće imaju za posledicu nepotrebne troškove, nestručno izvedene radove i neadekvatno rešen problem nepoželjnog zvuka. Zbog toga smatramo korisnim da se pre upuštanja u bilo kakve aktivnosti koje ćete sprovoditi samostalno ili u saradnji sa nama, upoznate sa osnovnim principima zvučne izolacije koje izlažemo u nastavku ove stranice.

Rešenja za najčešće probleme sa bukom