Aktivno poništavanje zvuka

Aktivna zaštita od buke

Postoje na žalost situacije kada iz različitih razloga nema mogućnosti da se izvede klasična zvučna izolacija. Ponekad nemamo dovoljno prostora da smestimo zidnu, plafonsku ili podnu oblogu dovoljne debljine, ponekad je neophodno ugraditi zvučnu izolaciju kod komšije koga to ne interesuje niti želi da izadje u susret, a ponekad je investicija u zvučnu izolaciju nerazumno visoka i zahteva preobimne gradjevinske radove.

Da li u takvim situacijama moramo potpuno odustati od bilo kakve zvučne zaštite?
Na sreću ne. Postoji i drugo rešenje.

Ideja poništavanja zvučnih talasa stara je koliko i saznanje o tome kako se talasi medjusobno sabiraju i oduzimaju. Svako od nas kada je prvi put u školi naučio lekciju o tome kako se dva talasa mogu medjusobno poništiti pomislio je da bi na taj način mogao da se poništi i utiša zvuk ili da se čovek učini nevidljivim kada je svetlost u pitanju. Nijedno ni drugo nije bilo moguće u praksi zbog toga što se zvuk koji čujemo sastoji od bezbroj viših harmonika i šumova na svim mogućim frekvencijama koji se pri tome u deliću sekunde menjaju po svom intenzitetu a pri tom se usled refleksija razlikuju u svakoj tački prostora. Da bi se taj signal obradio i poništio emitovanjem zvuka suprotnih karakteristika bili su neophodni jako brzi procesori. Danas su veoma brzi procesori realnost pa aktivna zaštita od buke zaista funkcioniše. Iako ćemo za nevidljivost morati još malo da pričekamo kada je svetlost u pitanju, poništavanje zvuka u današnje vreme funkcioniše zaista odlično. Doduše, samo na nivou slušalica jer bi za kompletan životni prostor trebalo mnoštvo senzora i mnoštvo izvora zvuka. Ipak, u odsustvu svih drugih alternativa, smanjenje nivoa buke za 50% kada hoćemo da odremamo dok nam kroz zatvoren prozor pristiže buka od saobraćaja, ili buka od žurke u komšiluku ili nam iz neposredne blizine smeta hrkanje bračnog partnera nije nimalo beznačajno i u velikom procentu slučajeva predstavlja apsolutno olakšanje uz višestruko manju investiciju od ulaganja u klasičnu zvučnu zaštitu.

 

Kako funkcioniše aktivna zaštita od buke?

 

Sa spoljašnje strane slušalica, lociran je mikrofon.mikrofon beleži signal koji dolazi do njega odnosno do ljudskog uha i šalje ga procesoru koji prema zadatom algoritmu preračunava fazno pomerenu funkciju i šalje ka zvučniku koji se nalazi na izlazu iz slušalice, koja je smeštena u našem uhu. Dva pomerena talasa se zatim poništavaju pre nego što stignu do naše bubne opne.

Ovakav princip rada, odnosno lokacija mikrofona sa spoljne strane slušalica omogućava dovoljno vremena procesoru da obradi signal i bude efikasan čak i na višim frekvencijama. Naime, sistem za aktivno poništavanje buke je efikasniji na niskim frekvencijama nego na visokim. Ova osobina je zapravo vrlo pozitivna zbog toga što su svi konvencionalni, pasivni sistemi zvučne zaštite inače efikasniji na višim frekvencijama, uključujući i obične čepiće za uši. Iz tog razloga, kombinacija običnih slušalica odnosnog čepića i slušalica koje poništavaju zvuk se međusobno nadopunjuju u niskom i visokom delu zvučnog spektra što sve zajedno omogućava efikasnost kompletnog sistema. Osećaj je da smo zvuk utišali za minimum 50%.

 

Na dijagramu prikazan je odnos učinka slušalica sa aktivnom zaštitom od buke u odnosu na obične čepiće za uši.

QuietON bubice sa aktivnom zvučnom zaštitom kombinuju prednosti pasivnih čepića za uši sa prednostima sistema aktivnog poništavanja zvuka omogućavajući na taj način optimalnu redukciju buke u kompletnom sprektru frekvencija zvuka. Same slušalice, najefikasnije su u zoni niskih frekvencija kao što su: hrkanje, zvuci saobraćaja, zvuci koji dopiru kroz zidove i dr.

QuietOn 3 bubice (treća generacija)

QuietOn 3 bubice

Predstavljaju trenutno najmanji proizvod na tržištu namenjen aktivnom poništavanju zvuka čime se postiže maksimalna udobnost. Slušalice su veoma jednostavne za upotrebu. Dolaze u okviru kutijice koja ima sopstvenu bateriju i koje istovremeno služe za čuvanje slušalica i dopunjavanje baterije slušalica. S vremena na vreme neophodno je dopuniti samo bateriju kutijice za čuvanje slušalica tako da ona dopunjava slušalice i onda kada nije priključena na napon. Čim se bubice izvade iz kutije one su uključene i nalaze se u modu poništavanja zvuka. Na slušalicama nema nikakve potrebe za bilo kakvom aktivacijom. U paketu sa slušalicama nalaze se četiri para sundjerastih tampona različitih veličina kako bi se obezbedila maksimalna udobnost i efikasnost različitim veličinama ušnog kanala.

Bez dopunjavanja, slušalice mogu obezbediti 28 sati rada. Prednost treće generacije slušalica je u boljoj efikasnosti, povećanoj udobnosti, dužoj autonomiji baterije i praktično stalnoj napunjenosti baterija slušalica uz povremeno dopunjavanje samo kućišta baterije. Bez dopunjavanja kućišta ono je sposobno da kompletno napuni ispražnjene slušalice tri puta.

QuietOn 2 bubice (druga generacija)

Slušalice su veoma jednostavne za upotrebu. Dolaze u okviru kutijice koja je istovremeno i punjač za baterije. Čim se bubice izvade iz kutije slušalice su uključene. Na frontalnom delu imaju dugme kojim se bira između dva režima rada. Režim sa uključenom aktivnom zaštitom od buke i režim sa isključenom aktivnom zaštitom. Na taj način može se i videti praktična razlika između učinka slušalica koje služe za obični tamponi i slušalica koje aktivno poništavaju zvuk.

Vek baterije je 20h što znači da ih nakon 2-3 noći korišćenja za spavanje treba dopuniti pomoću USB kabla kojim se povezuju sa računarom. Punjenje baterije traje svega 1h.