Zvucna izolacija zidova

Zvucna izolacija zidova izvodi se u skladu sa tehničkim rešenjem koje u obzir mora da uzme nekoliko faktora.

Najpre, vrsta materijala i debljina postojećeg zida utiču svojim akustičkim karakteristikama na efikasnost izabranog sistema zvucne izolacije zida. Zatim, tip i nivo buke koji je potrebno eliminisati direktno uslovljava koja zvucna izolacija zidova će biti neophodna u konkretnom slučaju.

Da biste dobili našu preliminarnu ponudu molimo Vas da preuzmete i popunite ovaj upitnik. Pošaljite nam zatim popunjeni upitnik na e-mail: [email protected].

Osim toga, raspoložive tehničke mogućnosti za ugradnju ( prozori, vrata, ugradni plakari, cevi, instalacije, grejanje…) kao i dozvoljena debljina i masa koju iz različitih razloga smemo da postavimo takodje u konačnici odredjuju za koji od postojećih sistema zvučne izolacije ćemo se odlučiti.

U tom smislu kada je u pitanju zvucna izolacija zidova razlikujemo tri osnovne grupe proizvoda i to:

  • A) Zvucna izolacija zidova veće debljine
  • B) Zvucna izolacija zidova male debljine
  • C) Zvucna izolacija novih pregrada.

U donjem tekstu, odnosno linkovima možete se upoznati sa različitim rešenjima i njihovim efikasnostima.

A) ZVUČNA IZOLACIJA ZIDOVA VEĆE DEBLJINE

C) ZVUČNA IZOLACIJA NOVIH PREGRADA

NAPOMENA

Stvarna gradjevinska zvučna izolaciona moć Rw’ može biti nekoliko decibela niža od proračunske/laboratorijske . Ocenjene proračunske i realne vrednosti merodavne su pod uslovom da su fizičke karakteristike i zvučna izolaciona moć postojećih pregrada procenjene apsolutno tačno kao i da nema dopunskih prodora zvuka kroz instalacije, vrata, dozne i sl.