Sendvic panel za zvucnu izolaciju pregrada

Akustik Metal Foam

Akustik Metal Foam Apsorpcioni poliuretanski panel  gustine 35 kg/m3, otvorene ćelijske strukture. Predstavlja kombinaciju panela Akustik Foam i Akustik Slik izmedju kojih se nalazi sloj olovne folije debljine 0.5mm. Na ovaj način dobija se proizvod visokih apsorpcionih performansi  koja su identična apsorpcionim svojstvima proizvoda Akustik Foam a koji ujedno ima i dobra svojstva zvučne izolacije.…

Materijal za poboljsanje zvucne izolacije zidova i plafona

Akustik Gum Slik ( Akustik Flat Twin )

Akustik Gum Slik ( Akustik Flat Twin ) Apsorpcioni poliuretanski panel gustine 35 kg/m3, otvorene ćelijske strukture. Predstavlja kombinaciju dva panela Akustik Flat izmedju kojih se nalazi viskoelastična akustička membrana mase preko 6 kg/m2. Na ovaj način dobija se proizvod visokih apsorpcionih performansi  koja su identična apsorpcionim svojstvima proizvoda Akustik Flat a koji ujedno ima…

Zvucna izolacija male debljine

Akustik Metal Slik

Akustik Metal Slik Apsorpcioni poliuretanski panel gustine 35 kg/m3, otvorene ćelijske strukture. Predstavlja kombinaciju dva panela Akustik Slik izmedju kojih se nalazi sloj olovne folije debljine 0.5mm. Na ovaj način dobija se proizvod visokih apsorpcionih performansi koja su identična aposrpcionim svojstvima proizvoda Akustik Slik a koji ujedno ima i dobra zvučno izolaciona svojstva. Lako se…